Par projektu


Kvalitatīva un produktīva sadarbība, ja nepieciešama profesionāla un pieredzējuša filologa konsultācija jebkura veida un tematikas tekstu koriģēšanā un rediģēšanā latviešu valodā, kā arī tulkojumiem no angļu vai krievu valodas uz latviešu valodu. Īpaša specializācija latviešu valodas jebkāda veida un formāta tekstu korektūrā un rediģēšanā, tostarp literārajā rediģēšanā.

Latviešu valodas lingvists ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, strādājot ar tekstiem gan kā žurnāliste, gan kā redaktore, gan kā tulkotāja LR Saeimā, Latvijas Televīzijā, laikrakstā "Sieviete" un citur, bet visilgāk Valsts valodas centrā (bij. VA Tulkošanas un terminoloģijas centrs).
Pieredze ar ES tiesību aktu, tiesu spriedumu, zinātnisko rakstu, doktora grāda promocijas darbu, patentu, maketu, līgumu, grāmatu, filmu titru, kalendāru, gadagrāmatu, mājaslapu, mobilo aplikāciju un citu tekstu tulkošanu un rediģēšanu.

Personīgie dati
Linda Kalniņa, e-pasts saziņai: vardotava@gmail.com
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā